OFERTA

NOWOŚĆ !

Usługi przesiewaczem oraz  produkcja  kruszyw z podziałem na różne  frakcje: 10 mm, 35 mm, 65 mm,

Developer i Recykling oferuje usługi mobilnym przesiewaczem trzypokładowym. Do pracy wykorzystujemy przesiewacz mobilny renomowanego producenta – Firmy Keestrack. Dysponujemy wysokiej jakości nową maszyną, charakteryzującą się wysoką wydajnością oraz niskimi kosztami pracy, dzięki którym przesiewanie nawet najtrudniejszych materiałów nie jest problemem. Przesiewamy  gruzu betonowy, żelbetowy i przerabiamy go na kruszywo o różnych frakcjach. Produkty te poddane badaniom mogą zostać wykorzystane pod budowę dróg, nasypów, platform pod posadzki obiektów handlowych, utwardzenie placów, parkingów, dróg dojazdowych, lokalnie do zasypywania zapadlisk powstałych w skutek szkód górniczych.

Korzyści wynikające z wyboru naszej oferty:

– redukcja kosztów związanych z zakupem i transportem kruszyw kopalnych na podbudowy dróg, parkingów czy miejsc utwardzonych,

– możliwość osiągnięcia zysków ze sprzedaży kruszyw otrzymanych w wyniku kruszenia oraz przesiewania z podziałem na różne frakcje,

– zmniejszenie ilość składowanych odpadów,

– powtórne wykorzystanie otrzymanego produktu jako surowca do podbudowy dróg, fundamentów pod budynki itp.

– ograniczenie degradacji środowiska,

Zapraszamy do skorzystania z nowej usługi przesiewaczem  mobilnym  Keestrack C6 klientów indywidualnych oraz firmy z całej Polski.

Projektowanie

Świadczymy usługi w zakresie opracowania projektów:

 • robót rozbiórkowych i wyburzeniowych
 • rekultywacji terenu
 • budowy domów i budowli

Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

Realizujemy roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego takiego jak koparki, ładowarki, spycharki, zwyżki, dźwigi, a także prowadzimy rozbiórki metodą ręczną, technikami alpinistycznymi oraz z zastosowaniem metod związanych z materiałami wybuchowymi. Wyburzenia obejmują zarówno budynku przemysłowe jak i prywatne, realizujemy również rozbiórki kominów, maszyn górniczych, mostów, itd.

Usługi sprzętem ciężkim

Świadczymy usługi sprzętem ciężkim zarówno dla osób prywatnych jak i firm.

Usługi kruszarką

Oferujemy możliwość wynajmu kruszarki Sandvik QJ340 wraz z operatorem. Kruszarka posiada możliwość regulacji frakcji końcowej kruszywa w zakresie od 0 do 120 mm. Celem zapoznania się ze szczegółami zapraszamy na nasza stronę www.dev-rec.pl

Roboty ogólnobudowlane i budownictwo

Specjalizujemy się w szeroko rozumianych robotach budowlanych w zakres których wchodzi budownictwo deweloperskie, remonty i docieplenia, roboty inżynieryjno-ziemne, budowa dróg i chodników, budowa i przebudowa mediów.

Ponadto realizujemy projekty związane z modernizacją i przebudową sieci elektrycznych czy budową ciepłociągów.

Możemy się pochwalić wybudowaniem osiedli domów jednorodzinnych w Radzionkowie przy ul. Reymonta oraz ul. Marii Dąbrowskiej.

Likwidacja i zasyp szybów górniczych

Realizujemy kompleksową likwidację szybów górniczych obejmującą wyzbrojenie szybu, zasyp, wykonanie płyty zamykającej oraz nadzór osób z uprawnieniami górniczymi.

Rekultywacja

 • rekultywacja techniczna i biologiczna terenów poprzemysłowych, w szczególności: górniczych i hutniczych,
 • sadzenie drzew krzewów i zatrawienia,
 • adaptacja i aranżacja terenów zielonych,
 • przygotowanie kompleksowe terenów pod inwestycje.

Prace ziemne

Prowadzimy roboty inżynieryjne takiej jak:

 • makroniwelacje z wymianą gruntu,
 • likwidacje fundamentów i innej infrastruktury,
 • budowę platform przeznaczonych pod podsadzki budynków handlowych,
 • budowa dróg tymczasowych i podłoży zaplecza budów

Nadzór nad prowadzonymi pracami

Oferujmy opracowania dokumentów w postaci technologii prowadzenia robót, planów BIOZ, ocen ryzyka zawodowego oraz prowadzimy nadzór nad prowadzonymi inwestycjami doświadczonych osób z uprawnieniami m.in. do kierowania budowami w specjalnościach konstrukcyjno budowlanych bez ograniczeń, instalacyjno-inżynieryjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.