Dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nasza firma skorzystała z dofinansowania zadania pt. „Projekt dotyczący utrzymania zdolności  do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z programu „Program dofinansowanie płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”, z projektu o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy”.

  • Wartość dofinansowania:      61 026,08 zł
  • Wartość całkowita projektu:  76 282,60 zł

    Opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracowników, którzy: wykonują prace na wysokości, transportują materiały niezbędne do wykonywania określonych daną umową robót, poprzez zakup: rusztowań samojezdnych o lekkiej konstrukcji oraz  wozideł o napędzie elektrycznym do przewozu materiałów. Celem działania inwestycyjnego polegającego na zakupie ww. środków technicznych jest:

1. Poprawa bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace na wysokości

2. Ograniczenie oddziaływania czynników niebezpiecznych w trakcie wykonywania prac na wysokości, tj. pracy na wysokości na otwartej przestrzeni, pracy na wysokości w miejscach gdzie nie ma technicznych możliwości zainstalowania zabezpieczeń dla pracowników,

3. Ograniczenie oddziaływania czynników uciążliwych, tj. ograniczonej przestrzeni roboczej, która powoduje konieczność stosowania przerw w pracy lub rotacji pracowników lub zaangażowaniam większej liczby pracowników (np.: praca na drabinach)

4. Wyeliminowanie ryzyka upadku z wysokości osób, materiałów lub przedmiotów.

5. Ograniczenie oddziaływania czynników uciążliwych w postaci czynników atmosferycznych, tj. zawilgocenia, oblodzenia, zaszronienia przestrzeni roboczych.

6. Wyeliminowanie sytuacji, które mogą doprowadzić do wypadków oraz powstania chorób zawodowych.

7. Wyeliminowanie narażenia na stres zawodowy, który mogą powodować warunki pracy wpływające na brak możliwości wykonania zadania w bezpieczny sposób.

  •  Umowę o powyższe  dofinansowanie Spółka podpisała w grudniu 2023 roku.