STRONA GŁÓWNA

Developer i Recykling Sp. z o.o. powstała w 2000 r., a aktualny przedmiot działalności prowadzi od 2001 roku.

Na czele Zarządu Spółki stoją:

 1. Prezes Zarządu — Paweł Bomba
 2. Joanna Wielopolska—Hawel — Wiceprezes Zarządu

Zakres usług jaki oferujmy naszym Partnerom to m.in.:

 • Usługi przesiewaczem oraz produkcja kruszyw z podziałem na różne frakcje 
  NOWOŚĆ !
   Zapraszamy do skorzystania z nowej usługi przesiewaczem  mobilnym  Keestrack C6 klientów indywidualnych oraz firmy z całej Polski
 • Projektowanie
 • Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • Usługi sprzętem ciężkim
 • Wynajem kruszarki Sandvik QJ 340
 • Likwidacja i zasyp szybów górniczych
 • Roboty ogólnobudowlane i deweloperskie
 • Prowadzenie nadzorów budowlanych
 • Roboty ziemne
 • Roboty rekultywacje
 • Roboty drogowe, brukowanie, wywóz odpadów

Prace są realizowane zgodnie z przepisami prawa przy zachowaniu wprowadzonej polityki jakości oraz wdrożonymi procedurami zgodnie z posiadanymi certyfikatami ISO 9001, 140001, 45001 w oparciu o sprzęt ciężki i wyburzeniowy jakim dysponujemy, jak również w oparciu o odpowiednio wykwalifikowane kadry pracowników, w tym osoby z uprawnieniami m.in. do:

 1. Projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 2. Kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 3. Kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
 4. Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Ponadto dysponujemy osobami z uprawnieniami geodezyjnymi, górniczymi, mostowymi, kolejowymi oraz osobami z uprawnieniami do obsługi sprzętu ciężkiego, spawaczami, osobami do obsługi przenośników taśmowych czy tez osobami do obsługi rusztowań.

Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach przez co są w stanie zapewnić fachową realizację powierzonych im zadań.

Nasza firma współpracuje również z firmami zajmującymi sit transportem i utylizacją odpadów, utylizacją azbestu oraz utylizacją innych odpadów niebezpiecznych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu