© 2011 developer-recykling

Osiedle Reymonta w Radzionkowie

Portfolio Developer i Recykling wzbogaciła wszech miar udana inwestycja w Radzionkowie. Wszystkie domy zostały sprzedane jeszcze w czasie budowy. Przy ulicy Reymonta powstały wolnostojące domki jednorodzinne w nowoczesnym stylu i harmonii z otoczeniem. Osiedle znajduje się bezpośrednio przy rozległych terenach zielonych, markecie Lidl i w sąsiedztwie nowoczesnej hali sportowej. Inwestycje mieszkaniowe Developer i Recykling standardowo oferują atrakcyjne możliwości dla preferujących aktywny wypoczynek.


Dodatkowym atutem osiedla jest położenie przy trasie wylotowej na Tarnowskie Góry, jedno z ładniejszych miast na Śląsku. Nasze nieruchomości szybko znalazły nabywców. Zachęceni tym powodzeniem przygotowujemy kolejne domy na sprzedaż w malowniczych zakątkach Radzionkowa przy ul. Marii Dąbrowskiej.


1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu.

Teren opracowania obejmuje działki o nr ewidencyjnych :

nr 595/1, 596/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/1, 574/1, 575/1, 576/1, 577/1, 578/1, 579/1. 580/1, 581/1, 582/1, 583/1, 584/1, 585/1, 586/1 k.m. 15 o/Radzionków o łącznej powierzchni 14076 m2 zapisane w Księdze Wieczystej nr 67854 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach jako własność gminy Radzionków.

Działki gruntu położone są w rejonie ul.ks.dr J. Knosały i ul. Słowackiego na terenie byłej jednostki wojskowej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. Teren jest płaski, kształt działek regularny. Uzbrojenie w ul.ks.dr J. Knosały stanowi sieć elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega siec gazowa.

Zabudowę działek stanowią budynki i budowle wzniesione i użytkowane przez byłą jednostkę wojskową. Obiekty te przeznaczone są do wyburzenia. Działki mają zapewniony dojazd z sieci dróg publicznych.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren znajduje się w strefie oznaczonej symbolem „B 17 IS” – tereny specjalne, w której dopuszcza się zmianę funkcji terenu i jego przeznaczenie na cele mieszkaniowo-usługową lub usługowe.

Sposób zagospodarowania: budowa 20 domów jednorodzinnych wolnostojących wraz z podstawowa infrastrukturą w formie zorganizowanego osiedla domów jednorodzinnych.

2. Koncepcja zagospodarowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie następujących zadań inwestycyjnych.

– makroniwelacji terenu

– sieci i przyłączy

– nawierzchni jezdnych i pieszych

– 20 budynków jednorodzinnych

– oświetlenia zewnętrzne

Na wydzielonych działkach planuje się budowę 20 domów jednorodzinnych w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczonych, parterowych z poddaszem mieszkalnym.

Projektowane budynki będą posiadać przyłącza: wod-kan, gazowe i energetyczne w oparciu o projektowane sieci prowadzone w pasach drogowych obsługujących osiedle.

Działki posiadać będą wjazdy oraz ogrodzenia wewnętrzne i od strony ulic.

3. Parametry techniczne osiedla:

– powierzchnia terenu opracowania : 22 626 m2

– powierzchnia działek : 14 076 m2

– pow. terenów utwardzonych : 8550 m2

– powierzchnia zabudowana : 2152,6 m2

4. Parametry techniczne pojedynczego domu:

– powierzchnia zabudowy : 107,62 m2

– powierzchnia użytkowa : 137,00 m2

– kubatura : 596,27 m3