© 2012 developer-recykling

Wyburzanie koparką budynku płuczki w Knurowie

Likwidacja budynku płuczki w Knurowie przy użyciu koparki o ramieniu 45 m.

Rozbiórka w Knurowie była dla nas testem zdobytego doświadczenia w robotach z użyciem zaawansowanego sprzętu, co w znaczący sposób umocniło naszą pozycję na rynku firm wyburzeniowych.

Zapraszamy do wysyłania do nas zapytań lub informacji o przetargach.