Referencje

Najedź myszką na zadanie, aby przejść do referencji w formie pdf.

Nazwa Zamawiającego

Nazwa zadania

Termin realizacji

Roboty rozbiórkowe

SRK S.A. Likwidacja szybu Barbara, budynku depresyjnego (nadszybia) oraz wieży wyciągowej 09.01 – 15.02.2017
PGWiR S.A. Rozbiórka budynku chlorowni zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach 16.03 – 21.03.2017
GSU S.A. Rozbiórka budynku byłej stacji sprężarek (wentylatora #Maciej) 08.03 – 28.03.2017
Katowickie Wodociągi S.A. Rozbiórka pompowni wody Ćmok w rejonie ulic Górniczego Stanu/ Kosmicznej w Katowicach 21.03– 14.04.2017
Kopex PBSz Wykonanie demontażu obiektów na powierzchni Tauron Wydobycie S.A. szyb Janina VI 21.03 – 25.04.2017
FB Mazur Rozbiórka budynków łaźni JSW S.A. KWK Knurów Szczygłowice 20.02 – 31.05.2017
Urząd Miasta Gliwice Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbiórki budynków 28.02.2011 – 10.12..2013
GIG w Katowicach Rozbiórka obiektów budowlanych oraz wykonanie miejsc postojowych na terenie GIG w Katowicach 21.06 – 05.08.2017
SRK S.A. Likwidacja 5 obiektów budowlanych KWK Brzeszcze 02.06 – 02.09.2017
Śląski Zarząd Nieruchomości Roboty budowlane w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48 – Rozbiórka części zabudowy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana wraz z robotami towarzyszącymi 11.08.2015 – 28.07.2016
FAMUR Wykonanie rozbiórek i wyburzeń metodą mechaniczną oraz ręczną obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie firmy Famur S.A. w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51 18.07.2014 – 31.03.2016

Usługi kruszarką

PTUH H. Gruszczyk Usługa kruszenia materiałów betonowych 14.10 – 24.10.2016
Rent2Rent Wykonanie usługa kruszenia granitu kruszarką w miejscowości Strzegom 08.05 – 20.06.2015
Rent2Rent Wykonanie usługa kruszenia gruzu betonowego i żelbetu kruszarką w miejscowości Białystok 15.06. – 18.07.2015
Skanska S.A. Usługa kruszenia mobilnym zestawem kruszącym 12.10 – 06.11.2015

Usługi sprzętem ciężkim

BZUG Sp. z o.o. Usługa wózkiem widłowym polegająca na rozładunku materiałów wsadowych i urobku w SRK S.A. Zakład CZOK 06.09. – 25.07.2017
Katowicki Węgiel Sp. z o.o. Świadczenie usług sprzętem ciężkim na terenie Zakładu Przeróbczego Juliusz w Sosnowcu 02.01.2015 – nadal
PG Conubium Sp. z o.o. Usługa koparką Komatsu PC400 w Chrzanowie 20.10. – 23.10.2016
MOSiR Zabrze Sp. z o.o. Usługi sprzętowe spycharką na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Zabrzu 07.01. – 31.03.2015
FHU Amra Silesia Usługa sprzętem ciężkim 19.09. – 03.10.2014

Projektowanie

Urząd Miasta Radzionków Wykonanie dokumentacji projektowej i robót związanych z zadaniem pn. Rozbiórka Sali gimnastycznej przy ul. Knosały 113 w Radzionkowie” 27.06 – 04.08.2017
SRK S.A. KWK Mysłowice Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK Mysłowice wraz z kosztorysami i przedmiarami robót 29.09. – 17.10.2016
JSW S.A. KWK Knurów Opracowanie projektu rozbiórki oraz wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych 12.10 – 29.12.2016
SRK S.A. Projekt likwidacji osadników Imhoffa i poletek osuszających w Zabrzu przy ul. Lelewela wraz z infrastrukturą towarzyszącą 25.09 – 19.12.2014
SRK S.A. Projekt techniczny rekultywacji terenów po zlikwidowanych torowiskach byłej KWK Jana Kanty w Jaworznie 06.05 – 31.08.2013
SRK S.A. Projekt rekultywacji terenu przemysłowego byłej KWK Miechowice 17.06 – 20.10.2014