Realizacje

Budynek płuczki w Knurowie.

Wykonane roboty i referencje:

W ostatnim okresie, w ramach wykonywanych przez siebie prac, Spółka zrealizowała m.in. zlecenia dla następujących firm (lista referencji znajduje się tu):

 • SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. ” Likwidacja komina E41 w Raciborzu. Zadanie zrealizowano w terminie: 04.10.2016 – 05.12.2016
 • ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o. ” Wykonanie zagospodarowania placu budowy w ramach Inwestycji pn.: Budowa elektrociepłowni w Zabrzu”
 • KGHM Polska Miedź S.A. ” Likwidacja szybu R-VI w O/ZG Rudna. Zadanie zrealizowano w terminie: 05.10.2015 ” 31.08.2016
 • PKN ORLEN S.A. – Wykonanie wyburzeń naniesień Zakładu Produktów Naftowych nr 10 w Rybniku przy ul. Robotniczej 2. Zadanie zrealizowano w terminie: 30.07.2015 – 23.10.2015
 • Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach ” Usługi kruszenia mobilnym zestawem kruszącym składającym się z: koparki DOOSAN DX 300 LC-5, koparki DAEWOO SOLAR 260, kruszarki Sandvik QJ 340, ładowarki Ł34. Zadanie zrealizowano w terminie: 12.10.2015 ” 06.11.2015
 • Huta Cynku Miasteczko Śląskie Spółka Akcyjna ” wykonanie wyburzenia komina ” trzonu żelbetowego zlokalizowanego na terenie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Zadanie zrealizowano w terminie: 28.10.2014 ” 07.02.2015
 • FAZOS S.A. ” Wykonanie demontażu i rozbiórki instalacji galwanizernie zlokalizowanej na terenie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. przy ul. Zagórskiej 167. Zadanie zrealizowano w terminie: 11.08.2014 ” 15.10.2014
 • SRK S.A. ” Projekt likwidacji osadników Imhoffa i poletek osuszających w Zabrzu przy ul. Lelewela wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zrealizowano w terminie: 25.09.2014 – 19.12.2014
 • SRK S.A. ” Rozbiórka części bocznicy kolejowej normalnotorowej ” tory nr 6 i 7 w Zabrzu Biskupicach przy ul. Ziemskiej na działkach nr 87/28 i 95/27. Zadanie zrealizowano w terminie: 19.05.2014 – 06.08.2014
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Halemba” Wirek” – Rozbiórka budynku nadszybia wraz z demontażem wyposażenia, rozbiórkę budynku maszyny wyciągowej wraz z demontażem wyposażenia oraz likwidację wieży szybowej. Zadanie zrealizowano w terminie: 12.06.2013 – 18.07.2014
 • Katowicki Węgiel Sp. z o.o. – Świadczenie usług sprzętem ciężkim na terenie Zakładu Przeróbczego „Juliusz” w Sosnowcu. Zadanie zrealizowano w terminie: 02.01.2013 – 30.09.2014
 • Urząd Miasta Gliwice – Rozbiórka obiektów:
 1. Część I Wykonanie robót rozbiórkowych budynków powyżej 8 metrów, lub innych wskazanych, wymagających uzyskania pozwoleń na rozbiórki.
 2. Część II Wykonanie robót rozbiórkowych budynków do 8 metrów w drodze zgłoszenia rozbiórek.
 3. Zadanie zrealizowano w terminie: 28.02.2011 – 10.12.2013
 • SZYMAR Sp. z o.o. – Budowa zbiornika retencyjnego przy przepompowni na rowie Bojkowskim przy ul. Obrońców Granicy w Gierałtowicach, w roku 2013.
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Piekary” – Rozbiórka 28 obiektów budowlanych rejonu „Brzeziny” w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Piekary”. Zadanie zrealizowano w terminie: 18.10.2012 – 22.02.2013
 • Fortum Zabrze S.A. – Rozbiórka konstrukcji stalowej wraz z poszyciem, chłodni kominowej nr 19 o wysokości H=44,00 m w Fortum Zabrze S.A.. Zadanie zrealizowano w terminie: 10.12.2012 – 22.03.2013
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział „Knurów – Szczygłowice” – Wykonanie robót rozbiórkowych wieży szybowej i budynku nadszybia szybu „Piotr” wraz z przynależnymi pomostami pomocniczymi na terenie KW S.A. Oddział KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów, w Knurowie przy ul. Kopalnianej. Zadanie zrealizowano w terminie: 19.08.2011 – 20.01.2012
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Piekary” – Rozbiórka 24 obiektów budowlanych KW S.A. Oddział ZG „Piekary” Rejon „Brzeziny”. Zadanie zrealizowano w terminie: 18.08.2011 – 17.04.2012
 • PGNiG S.A. – Modernizacja parkingu samochodowego służbowego przy budynku Dyrekcji GOOG w Zabrzu, przy ul. Mikulczyckiej 5. Zadanie zrealizowano w terminie: 29.12.2011 – 30.04.2012
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Górniczy „Piekary” – Wykonanie likwidacji rury szybowej szybu „Żeromski” od poziomu 303m do poziomu 190m. w Zakładzie Górniczym „Piekary” rejon „Brzeziny”. Zadanie zrealizowano w terminie: 08.09.2011 – 30.09.2011
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Piekary” – Rozbiórka budynku płuczki zawiesinowej i budynku załadowni koncentratu w KW S.A. oddział ZG „Piekary” rejon „Brzeziny”. Zadanie zrealizowano w terminie: 29.03.2011 – 19.08.2011
 • Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” – Rozbiórka budynku nadszybia szybu „Siedlec” wraz z demontażem nieczynnych instalacji i urządzeń, rozbiórkę budynku maszyny wyciągowej i jej wyposażenia oraz demontaż szybowej wieży wyciągowej szybu „Siedlec” w Zakładzie Górniczym Kopalnia Soli „Siedlec -Moszczenia”. Zadanie zrealizowano w terminie: 15.11.2011 – 31.12.2011
 • JSW S.A. Zakład Logistyki Materiałowej – Rozbiórka budynku byłego basenu kąpielowego na terenie Pola MOS w Jastrzębiu Zdroju. Zadanie zrealizowano w terminie: 31.05.2010 – 20.09.2010
 • Desing Studio s.c Bytom – wyburzenia budynków mieszkalnych w Bytomiu ul. Konstytucji 103 ” 105 termin realizacji zadania od 12.01. do 8.03 2010 r.
 • GiG Katowice – rozbiórka hali magazynowej „M” i budynków garaży termin realizacji od 20.01 do 5.03.2010 r
 • KW SA KWK Bielszowice – rozbiórki pomostów przy szybie III i V w okresie od 21.09 do 31.12.2009 r.
 • KW SA KWK Bolesław Śmiały – prace rozbiórkowe obiektów stacji do odbioru i przesyłania popiołów w Łaziskach Górnych w okresie od 3.08.09 do 10.11.2009 r
 • KHW SA KWK Staszic – wyburzenie pomostów zakładu przeróbczego w okresie od 1.08. do 31.08.09 r.
  SRK SA Bytom ” rozebranie byłej rozdzielni 6 KV na terenie KWK Grodziec, w okresie od 1.09.d0 30.09.09 r.
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze ul. Zamkowa 1 – wyburzanie budynku administracyjnego, w okresie od 15.07 do 24.08.09r.
 • KW SA KWK Piast – likwidacja budynku nadszybia szybu IV, w okresie 5.01 d0 30.04.2009 r.
 • SRK S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207, „wyburzenie wieży szybowej dwuzastrzałowej szybu „Fortuna I” zachód i wschód b. KWK „Kleofas” Od 05.06.2009 r. do 31.07.2009 r. „Wyburzenie budynku nadszybia szybu „Fortuna I” wraz z obiektami towarzyszącymi b. KWK „Kleofas”, Od 01.06.2009 r. do 28.08.2009 r. „Budynek maszyny wyciągowej szybu „Fortuna I” wschód b. KWK „Kleofas” Od 25.05.2009 r. do 31.07.2009 r.
 • SRK S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207, „Likwidacja budynku rozdzielni głównej rejon Grodziec”, od 30.07.2009 r. do 30.09. 2009 r.
 • Unimed Sp. z o.o Dąbrowa Górnicza – Likwidacja pieców wgłębnych na terenie Huty Katowice, w okresie od 1.06 do 15.11.2008 r.
 • KW S.A. Oddział KWK Bielszowice ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska – „Wykonanie rozbiórki obiektów kruszarni I i II stopnia w rejonie szybów Pawłów Górny”, od 01.09.2008 r. do 23.10.2008 r.
 • KW S.A. Oddział KWK Bielszowice ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska – „Rozbiórka żelbetowego mostu przy szybie I obiekt nr 14.12 dla oddziału KWK Bielszowice”, od 25.07.2008 r. do 01.09.2008 r.
 • Geut Polska Sp. z o.o. ul. Zygmuntowska 46/9 44-113 Gliwice „Wykonanie przebudowy ciepłociągu w Gliwicach przy ul. Kłodnickiej 6-7”, od 11.08.2008 r. do 15.10.2008 r.
 • Conbelts Bytom S.A. ul. Szyby Rycerskie „Demontaż dziewiętnastu słupów żelbetowych podsuwnicowych i dwudziestu ośmiu belek torowiska suwnicy”, od 05.06.2008 r. do 13.08.2008 r.
 • Katowicki Węgiel Sp. z o.o. ul. Ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice „Wykonanie usług sprzętem ciężkim na terenie Zakładu Przeróbczego w Sosnowcu”, od 19.02.2007 r. do nadal
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. J. Matejki 6, 41-800 Zabrze „Usługi sprzętowe na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej. Od 08.08.2007 r. do nadal
 • Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Bielszowice ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice „Rozbiórka żelbetowego mostu przy szybie I obiekt nr 14.12 dla oddziału KWK Bielszowice”, od 25.07.2008 r. do 01.09.2008
 • Kępińskie Przedsiębiorstwo Budownictwo Handlu i Usług „PBK” S.A. ul. Młyńska 8, 63-600 Kępno „Wykonanie robót budowlanych w Legnicy ul. Szczytnicka 27, od 14.05.2008 r. do 31.07.2008 r.
 • GEUT Polska Sp. z o.o. ul. Zygmuntowska 46/9, 44-113 Gliwice „Wykonanie rozbiórki budynków w Gliwicach przy ul. Kłodnickiej nr 6 ” 7”, od 19.05.2008 r. do 14.07.2008 r.
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze „Rozbiórka czterech obiektów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ” jednostka Badawczo Rozwojowa w Zabrzu”, od 03.01.2008 r. do 12.02.2008 r.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Pniówek ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice „Prace rozbiórkowe budynku starej stacji odmetanowania znajdującej się na terenie KWK Pniówek oraz rekultywacja terenu, od 22.10.2007 r. do 21.12.2007 r.
 • MPWiK Sp. z o.o. ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław Rozbiórka oczyszczalni ścieków LEŚNICA przy ul. Marszowickiej we Wrocławiu, od 14.09.2007 r. do 19.10.2007 r.
 • Przedsiębiorstwo Usługowo ” Handlowo – Produkcyjne „AD-DOM” ul. Partyzantów 2, 41-947 Piekary Śląskie „Rozbiórka budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego w Piekarach Śląskich”, od 01.08.2007 r. do 24.08.2007 r.
 • BSRK Sp. z o.o. Zakład KWK „Powstańców Śląskich” ul. Strzelców Bytomskich 127 41-914 Bytom „Roboty rozbiórkowe przy likwidacji infrastruktury kopalnianej pozostałej po zakończeniu likwidacji byłej kopalni „Powstańców Śląskich ” Bytom I” kopalni „Rozbark”, kopalni „Szombierki” w Bytomiu, kopalni „Pstrowski” w Zabrzu w kopalni „Jowisz” w Wojkowicach, od 21.01.2007 r. do 20.06.2007 r
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TERRABUD Sp. z o.o. ul. Olimpijska 11, 40-208 Katowice „Wykonanie prac rozbiórkowych budynku hali sportowej, budynku magazynowego i budynku mieszkalnego w Tarnowskich Górach w kubaturze 26 500,00”, od 15.12.2006 r. do 28.02.2007 r.
 • SRK S.A. Oddział w Bytomiu Zakład „ZG Bytom II” ul. Chorzowska 12, 41-902 Bytom „Roboty budowlane rozbiórki 7 obiektów budowlanych wraz z demontażem maszyn i urządzeń znajdujących się w tych obiektach na terenie Zakładu ZG „Bytom II” w Bytomiu, od 01.09.2006 r. do 20.12.2006 r.
 • SRK S.A. Zakład KWK „Katowice ” Kleofas” ul. Obroki 77 40-833 Katowice „Roboty budowlane rozbiórki 22 obiektów na terenie Zakładu Głównego i szybu „Zachodniego” Zakładu KWK „Katowice ” Kleofas”, od 01.05.2006 r do 31.10.2006 r.

Ponadto w swojej historii Spółka zrealizowała takie projekty jak np.:

 • budowę osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej w Radzionkowie przy ul. Knosały
 • budowę osiedla 29 domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i szeregowej w Zabrzu przy ul. Moniuszki
 • współudział w budowie osiedla 39 domów jednorodzinnych „WRZOS” w Bytomiu ” Miechowicach przy ul. Frencza. Powierzchnia zabudowy 9,7 ha
 • likwidacja wież szybowych i budynków przemysłowych wraz z rekultywacją terenów w Spółce restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład KWK „Katowice ” Kleofas”
 • likwidacja wież szybowych i budynków przemysłowych wraz rekultywacją terenów powyburzonych obiektach w Spółce Restrukturyzacji kopalń S.A Zakład ZG „Bytom II” w Bytomiu.
 • Prace wyburzeniowe obiektów komunalnych w Zabrzu i Katowicach na rzecz Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.
 • wykonanie instalacji do wzruszania piasku w zbiorniku czerpalnym Nr 2 w pompowni Południe na rzecz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.
 • wyburzenia budynku rozdzielni i rekultywacja terenu na ul. Beskidzkiej 11 na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KAM ” BUD” w Gliwicach,
  wyburzenie budynków garaży w Zabrzu ul. 3 ” go Maja 8 na rzecz ZUS Zabrze.

Pod adresem www.developer-recykling.pl/dom znajduje się serwis prezentujący nasze nowe osiedla, zapraszamy do podstrony, na której udokumentowano rozbiórki i wyburzenia zrealizowane przez spółkę Developer i recykling.