Rekultywacje terenów i specjalizacje wyburzeniowe

Praca koparki Komatsu PC 400

Spółka wykonuje kompleksowe prace likwidacyjne, wyburzeniowe i rozbiórki obiektów budowlanych i budowli o konstrukcjach murowych, betonowych, żelbetowych i stalowych następującymi metodami:

 • mechaniczna za pomocą specjalistycznego ciężkiego sprzętu wyburzeniowego,
 • metodą strzałową za pomocą materiałów wybuchowych.

W szczególności specjalizujemy w się w wyburzeniach:

 • szybów górniczych, wyzbrajanie i zasypywanie szybów
 • mostów podsadzkowych
 • wież szybowych
 • obiektów budowlanych podlegających specjalnemu nadzorowi budowlanemu
 • obiektów przemysłowych hale produkcyjne, zakłady przeróbcze itp.

Naszą specjalizacją jest także rekultywacja terenów:

 • rekultywacja techniczna i biologiczna terenów poprzemysłowych, w szczególności: górniczych i hutniczych,
 • sadzenie drzew krzewów i zatrawienia,
 • adaptacja i aranżacja terenów zielonych,
 • przygotowanie kompleksowe terenów pod inwestycje.