O firmie

Prezes zarządu: Paweł Bomba

Developer i Recykling Sp. z o.o. powstała w 2000 r. aktualny przedmiot działalności Spółka prowadzi od 2001 roku.

Właścicielami Spółki w 51% są osoby fizyczne, a w 49% osoby prawne.Taka sytuacja pozwala na możliwość podejmowania odpowiedzialności, niekonwencjonalnych i modelowych rozwiązań niezbędnych do realizacji misji Spółki.

  • Roboty wyburzeniowe i rozbiórki
  • Budownictwo deweloperskie
  • Recykling odpadów
  • Roboty ziemne
  • Rekultywacje
  • Roboty drogowe, brukowanie

Developer i Recykling posiada odpowiedni potencjał urządzeń takich jak maszyny rozbiórkowe, sprzęt ciężki oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pracowników, przygotowaną do realizacji zadań w sposób terminowy, wysokim poziomem jakości i należytej solidności.

Prezes zarządu: mgr Paweł Bomba
Wiceprezes Zarządu: mgr Joanna Wielopolska-Hawel

Certyfikat

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania